KTH    Matematik


5B1230, Matematik IV, för I, 6p, för I1 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Eike Petermann/Analytiska metoder II. [Säljes på Kårbokhandel .]
Falkne & Krakus/Övningsbok till Analytiska metoder II. [Säljes på Kårbokhandel .]
Zill/Cullen: Differential Equations with Boundary-Value Problems, Fifth ed. [Säljes på Kårbokhandel .]
Råde/Westergren:: Mathematics Handbook. [Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
I1 Helge Maakestad makestad@math.kth.se 08-790 6652

  • Rekommenderade uppgifter.
  • Extentor.

  • Industriell ekonomi, I1.

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-12-16