Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1305, Tillämpad kombinatorik, 4p, för D3 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Cameron:Combinatorics: topics, technics, algorithms.. [Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
D3 Johan Karlander johank@nada.kth.se 08-790 9690

  • Datateknik

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2004-04-10