Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1306, Finansiell matematik g.k., 5p.
för F3, I3, L3 och V3 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Hull. John C.: "Options, Futures and Other Derivatives" 4:e uppl. (Prentice-Hall) [Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
FILV Harald Lang lang@kth.se 08-790 6197

  • Extentor.

  • Finansmatematik.

    Tentamen:

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2004-03-09