Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1308, Wavelets, 4p. för D3, E3 och F3 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Bergh/Ekstedt/Lindberg: Wavelets.[Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
DEF Jan-Olov Strömberg janolov@math.kth.se 08-790 6676

  • DEF

    Tentamen:
    Examinationen består av inlämningsuppgifter.

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-07-09