Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1310, Tillämpad och industriell matematik, 5p, läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur: Friedman, Littman: Industrial Mathematics; A course in solving real world problems.

 
Kursledare:
Henrik Shahgholian henriks@math.kth.se 08-790 6754

  • DEF

    Tentamen:
    Examinationen består av inlämningsuppgifter.

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-07-09