Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B4005, Matematisk modellering, 5p, för distansstuderande läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
 
Kursledare:
Distans Eike Petermann eike@math.kth.se 08-790 7202

  • Distans

    Tentamen:


  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-07-08