KTH    Matematik


5B1141, Analytiska metoder och linjär algebra II, IT, 8p,
för IT1 och högre årskursantagna läsåret 2004/2005.

Kurslitteratur:
Eike Petermann/Analytiska metoder II, 4:e upplagan. [Säljes på Kårbokhandel .]
Falkne&Krakus/Analytiska metoder II/. Övningsbok 2:a uppl.. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Linjär geometri och algebra. [Säljes på Kårbokhandel .]

OBSERVERA ATT 5B1141 HAR EN ANNAN KURSLITTERATUR FÖR HÖSTENS KURSOMGÅNG.
Ytterligare information finns under: Högre Årskurs. • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Kursledare:
  IT1 Björn Gustafsson gbjorn@math.kth.se 08-790 7418
  Högre Å.K. Kirsti Mattila kirsti@math.kth.se 08-790 7216

 • Informationsteknik.
 • Högre Årskurs.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2004-05-30