KTH    Matematik


5B1109, Linjär algebra II, 5p.
för D1 och F1 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Anton/Rorres: Elementary Linear Algebra with Applications. 9:th ed. [Kårbokhandel.]
Tomas Ekholm: Kompletteringskompendium. [KTH Matematik]

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.

  Kursledare:
  D1 Malin Siklosi malins@kth.se 08-790 7173
  F1 Olof Heden olohed@math.kth.se 08-790 6296

 • Datateknik
 • Teknisk fysik

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2006-05-08