KTH    Matematik


5B1110, Kompletteringskurs till Linjär algebra II, 1p, läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Anton/Rorres: Elementary Linear Algebra with Applications. 9:th ed. [Kårbokhandel.]
Tomas Ekholm: Kompletteringskompendium. [KTH Matematik]

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Kursledare:
  F1 Olof Heden olohed@math.kth.se 08-790 6296


 • KursPM.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2006-04-19