KTH    Matematik


5B1116, Matematik II, 6p,
för Bio1, K1 och Media1 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Eike Petermann/Linjär geometri och algebra. [Säljes på Kårbokhandel .]
Persson&Böiers/Analys i flera variabler.
LTH/Övningar i analys i flera variabler.

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.

  Kursledare:
  Bio1 Gunnar Johnsson gunnarj@math.kth.se 08-790 7205
  K1 Gunnar Johnsson gunnarj@math.kth.se 08-790 7205
  Media1 Sandra Di Rocco dirocco@math.kth.se 08-790 7168

 • Bioteknik
 • Kemiteknik
 • Medieteknik

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2006-02-02