KTH    Matematik


5B1121, Matematik baskurs, 4p,
för D1 och Open1 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
För OPEN1:
Persson&Böiers/Analys i en variabel.
LTH/Övningar i analys i en variabel.

För D1:
Särtryck ur följande alster:
Persson&Böiers/Analys i en variabel. (Kapitel 0-1.)
LTH/Övningar i analys i en variabel. (Kapitel 0-1.)

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.

  Kursledare:
  D1 Lars Filipsson lfn@math.kth.se 08-790 6655
  OPEN1 Lars Filipsson lfn@math.kth.se 08-790 6655

 • D1.
 • Öppen ingång.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2005-06-27