KTH    Matematik


5B1123, Matematik II för lärare., 8p,
för CL1 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Andersson Lennart m.fl. : Linjär algebra med geometri.
Persson&Böiers/Analys i flera variabler.
LTH/Övningar i analys i flera variabler.

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Kursledare:
  CL1 Gunnel Roman  gunnel@math.kth.se 08-790 6589

 • Civiling & lärare.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2006-06-27