KTH    Matematik


5B1132, Analytiska metoder och linjär algebra I , 8p,
för BD1, M1, P1 och T1 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Eike Petermann/Analytiska metoder I, 4:e upplagan. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Analytiska metoder I. Övningsbok 2:a uppl.. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Linjär geometri och algebra. [Säljes på Kårbokhandel .]

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Kursledare:
  BD1 Bronislaw Krakus bronek@math.kth.se 08-790 7179
  M1 Bronislaw Krakus bronek@math.kth.se 08-790 7179
  P1 Bronislaw Krakus bronek@math.kth.se 08-790 7179
  T1 Bronislaw Krakus bronek@math.kth.se 08-790 7179

 • Materialdesign.
 • Maskinteknik.
 • Design och Produktframtagning.
 • Farkostteknik.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2006-02-02