KTH    Matematik


5B1142, Envariabelanalys och linjär algebra, 6p,
för OPEN1 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Persson&Böiers/Analys i en variabel.[Kårbokhandel.]
LTH/Övningar i analys i en variabel.[Kårbokhandel.]
Andersson Lennart m.fl. : Linjär algebra med geometri.

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Kursledare:
  OPEN1 Hans Thunberg  thunberg@math.kth.se 08-790 6977

 • Öppen ingång.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2006-06-27