KTH    Matematik


5B1143, Matematik I för CL, 10p,
för CL1 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Persson&Böiers/Analys i en variabel.[Kårbokhandel.]
LTH/Övningar i analys i en variabel.[Kårbokhandel.]
Andersson Lennart m.fl. : Linjär algebra med geometri.

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Kursledare:
  CL1 Jockum Aniansson  jockum@math.kth.se 08-790 xyzu

 • Civiling & lärare.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2006-06-27