KTH    Matematik


5B1205, Kompletteringskurs till Diff&Trans II, 2p,
läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Boyce-Diprima: Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 8:th ed.[Säljes på Kårbokhandel .]
Anders Vretblad: FOURIERANALYSIS and Its Applications.[Säljes på Kårbokhandel .]

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
   
  Kursledare:
  Per Sjölin pers@math.kth.se 08-790 7204


 • Komplettering.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2006-02-08