KTH    Matematik


5B1218, Transformmetoder, fördjupad, 4p,
för F2 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Anders Vretblad: FOURIERANALYSIS and Its Applications.[Säljes på Kårbokhandel .]
Kompletterande material.

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Kursledare:
  F2 Per Sjölin pers@math.kth.se 08-790 7204


 • Teknisk fysik.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2006-02-08