KTH    Matematik


5B1230, Matematik IV, för I, 6p,
för I1 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Persson&Böiers/Analys i flera variabler.
LTH/Övningar i analys i flera variabler.
Zill/Cullen: Differential Equations with Boundary-Value Problems, 6:th ed. [Säljes på Kårbokhandel .]
Råde/Westergren:: Mathematics Handbook. [Säljes på Kårbokhandel .]

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.

  Kursledare:
  I1 Jan-Olov Strömberg janolov@math.kth.se 08-790 6676


 • Industriell ekonomi, I1.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2006-02-08