KTH    Matematik


5B1301, Matematik f.k., K, 4p,
för K3 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
N. Asmar, Partial Differential Equations and Boundary Value Problems. [ Kårbokhandel .]

  • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
  • Extentor.

    Kursledare:
    K 3 Björn Gustafsson gbjorn@math.kth.se 08-790 7418


  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2006-02-08