KTH    Matematik


5B1305, Tillämpad kombinatorik, 4p,
för D3 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Cameron:Combinatorics: topics, technics, algorithms.. [Säljes på Kårbokhandel .]

  • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
  • Extentor.

    Kursledare:
    D3 Axel Hultman axel@math.kth.se 08-790 7417

  • D3

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2006-11-29