KTH    Matematik


5B1473, Elementär differentialgeometri, 5p, läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:


  • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

    Kursledare:
    F4 Mattias Dahl dahl@math.kth.se 08-790 6588


  • DEF

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2006-02-09