KTH    Matematik


5B1479, Integrationsteori, 5p, läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur
Friedman, Foundations of Modern Analysis.

  • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

    Kursledare:
    F4 Henrik Shahgholian henriks@math.kth.se 08-790 6754


  • DEF

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2006-06-29