KTH    Matematik


5B1493, Matematik, fördjupning för lärare, 5p, läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Maxwell Rosenlicht: Introduction to Analysis.
Kompletterande material.

  • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

    Kursledare:
    CL4 Eike Petermann eike@math.kth.se 08-790 7202


  • CL4

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2006-06-29