KTH    Matematik


5B1494, Matematik för kemister 4p, läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:


  • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

    Kursledare:
    CL4 Claes Trygger  trygger@math.kth.se 08-790 7419


  • CL4

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2006-09-21