KTH    Matematik


SF2711(5B1495), Matematikens historia, 7.5 hp, läsåret 2008.2009.

Kurslitteratur:
V.Katz:A History of Mathematics.

  • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

    Kursledare:
    CL5 Lars Svensson larss@math.kth.se 08-790 8052


  • CL5     Kursen ges under period 1.

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2008-02-20