KTH    Matematik


SF2717, Matematik fördjupning för lärare, 6 hp, läsåret 2010.2011.

Kurslitteratur:


 • Kursplan.
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

  Examinator:
  CL4 Lars Svensson larss@math.kth.se 08-790 8052
  Kursledare:
  CL4 Lars Svensson larss@math.kth.se 08-790 8052


 • CL4.     Kursen ges under perioderna 3-4.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2011-01-14