KTH    Matematik


SF2707, Funktionalanalys, 7.5 hp, läsåret 2012.2013.

Kursen ges av SU.

Kurslitteratur:

  • Kursplan.

  • Funktionalanalys.     Kursen ges under perioderna 3-4.

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2012-03-28