KTH    Matematik


SF2709, Integrationsteori, 7.5 hp, läsåret 2012.2013.

Kurslitteratur
A. Friedman, Foundations of Modern Analysis, Dover 1982

 • Kursplan.
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

  Examinator:
  Henrik Shahgholian henriksh@math.kth.se 08-790 6754
  Kursledare:
  Henrik Shahgholian henriksh@math.kth.se 08-790 6754


 • Integrationsteori.     Kursen ges under perioderna 1-2.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2012-08-23