KTH    Matematik


SF2713, Analysens grunder, 7.5 hp, läsåret 2012.2013.

Kurslitteratur:
Rudin: Principles of Mathematical Analysis.

  • Kursplan.
  • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

    Kursledare:
    Lars Svensson larses@math.kth.se 08-790 8052


  • Analysens grunder     Kursen ges under perioderna 1-2

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2012-03-28