KTH    Matematik


SF2717, Matematik fördjupning för lärare, 6 hp, läsåret 2012.2013.

Kurslitteratur:
CHARLES C. PINTER : A book of Abstract Algebra
ISBN: 13:978-0-486-47417-5 DOVER, second edition.
CHARLES C. PUGH : Real Mathematical Analysis.
ISBN: 0-387-95297-7 SPRINGER.

 • Kursplan.
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

  Examinator:
  Lars Svensson larss@math.kth.se 08-790 8052
  Kursledare:
  CL4 Lars Svensson larss@math.kth.se 08-790 8052


 • CL4.     Kursen ges under perioderna 3-4.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-01-17