KTH    Matematik


SF2719, Matematikens historia, 6 hp, läsåret 2012.2013.

Kurslitteratur:
Addison-Wesley,
Victor J. Katz A history of mathematics. An introduction, third edition, 976 p.2009.

 • Kursplan.
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

  Examinator:
  Lars Svensson larss@math.kth.se 08-790 8052
  Kursledare:
  Jockum Aniansson jockum@math.kth.se 08-790 6693


 • CL4.     Kursen ges under period 4.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2012-03-28