KTH    Matematik


SF2720, Kaotiska dynamiska system, 7.5 hp, läsåret 2012.2013.

Kurslitteratur:
A First Course in Dynamics (with a Panorama of Recent Developments)
Författare: Boris Hasselblatt och Anatole Katok
Förlag: Cambridge University Press ISBN10: 0521587506 ISBN13: 9780521587501

 • Kursplan.

  Examinator:
  Kristian Bjerklöv bjerklov@math.kth.se 08-790 7173


  Kursledare:
  Kristian Bjerklöv bjerklov@math.kth.se 08-790 7173
  Maria Saprykina  masha@math.kth.se 08-790 7164


 • Kaotiska dynamiska system.     Kursen ges under perioderna 1-2.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2012-03-28