KTH    Matematik


SF2724, Matematiska sfären  (Valda ämnen i matematik IV), 7.5 hp, läsåret 2012.2013.Examinator:
Kursledare:
  Roy Skjelnes skjelnes@math.kth.se 08-790 7215


  • Matematiska sfären  (Valda ämnen i matematik IV.) 

      Matematiska sfären     Kursen ges under perioderna 3-4.

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2013-01-15