KTH    Matematik


SF2730, En kurs i finansiell matematik (Valda ämnen i matematik V), 7.5 hp, läsåret 2012.2013.

Kurslitteratur:
The mathematics of financial derivatives. A student introduction. xiv+317 pp.
Författare: Wilmott, Paul; Howison, Sam; Dewynne, Jeff:
Förlag: Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
ISBN10: 0-521-49699-3

 • Kursplan.

  Examinator:
  Henrik Shahgholian henriksh@math.kth.se 08-790 6754


  Kursledare:
  Henrik Shahgholian henriksh@math.kth.se 08-790 6754


 • En kurs i finansiell matematik (Valda ämnen i matematik V).     Kursen ges under perioderna 3-4.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-01-16