KTH    Matematik


SF2736, Diskret matematik, 7.5 hp, läsåret 2012.2013.

Kurslitteratur:
Biggs: Discrete Mathematics, 2:nd ed.

 • Kursplan.
 • Extentor.

  Examinator:
  Olof Heden olohed@math.kth.se 08-790 6296


  Kursledare:
  Olof Heden olohed@math.kth.se 08-790 6296


 • Diskret matematik.     Kursen ges under period 2.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2012-03-28