KTH    Matematik


SF2737, Kommutativ algebra och algebraisk geometri 7.5 hp, läsåret 2012.2013.

Kurslitteratur:
Miles Reid/Undergraduate Commutative Algebra",
London Mathematical Society Student Texts 29

 • Kursplan.

  Examinator:
  Roy Skjelnes skjelnes@math.kth.se 08-790 7215


  Kursledare:
  Roy Skjelnes skjelnes@math.kth.se 08-790 7215


 • Kommutativ algebra och algebraisk geometri     Kursen ges under perioderna 1-2.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2012-03-28