KTH    Matematik


SF1605, Kompletteringskurs i linjär algebra , 1.5 hp, läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Anton/Rorres: Elementary Linear Algebra with Applications. [Kårbokhandel.]
Tomas Ekholm: Kompletteringskompendium. [KTH Matematik]

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Examinator:
  Göran Hulth hulth@math.kth.se 08-790 8647
  Kursledare:
  Göran Hulth hulth@math.kth.se 08-790 8647


 • Läsanvisningar.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-04