KTH    Matematik


SF1610, Diskret matematik, 7.5 hp
för CINTE1 och CINTE2 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
K.Eriksson och H.Gavel: Diskret matematik och diskreta modeller.
H.Gavel;K.Eriksson/Diskret matematik fördjupning.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.

  Examinator:
  Olof Heden olohed@math.kth.se 08-790 6296

  Kursledare:
  CINTE1 Olof Heden olohed@math.kth.se 08-790 6296
  CINTE2 Olof Heden olohed@math.kth.se 08-790 6296

 • Informationsteknik, åk 2.
 • Kursen ges under period 1.
 • Informationsteknik, åk 1.
 • Kursen ges under period 4.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05