KTH    Matematik


SF1624, Algebra och geometri, 7.5 hp,
för
CBIOT1, CDEPR1, CELTE1, CENMI1, CINEK1, CINTE1, CLGYM MAKE2, CLGYM TEMI2, CTKEM1, CMAST1, CMATD1, CMEDT1, CMETE1, COPEN1 och CSAMH1
läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Pearson/D.Norman, D.Wolczuk/
SF1624 Algebra och Geometri: Introduction to Linear Algebra for Science and Engineering

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.

  Här finns allmän information för kursen ALGEBRA OCH GEOMETRI


   
  Examinator:
    Roy Skjelnes skjelnes@math.kth.se 08-790 7215
  Kursledare:
  CBIOT1 Serguei Shimorin shimorin@math.kth.se 08-790 6692
  CDEPR1 Mats Boij boij@kth.se
  CELTE1 Wojciech Chacholski wojtek@math.kth.se 08-790 7133
  CENMI1 Sandra Di Rocco dirocco@math.kth.se 08-790 7168
  CINEK1 Roy Skjelnes skjelnes@math.kth.se 08-790 7215
  CINTE1 Jonas Sjöstrand jonass@kth.se 08-790 6688
  CTKEM1 Serguei Shimorin shimorin@math.kth.se 08-790 6692
  CMAST1 Sandra Di Rocco dirocco@math.kth.se 08-790 7168
  CMATD1 Mats Boij boij@kth.se
  CMEDT1 Armin Halilovic armin@kth.se 08-790 4810
  CMETE1 Karim Daho karim@math.kth.se
  COPEN1 Serguei Shimorin shimorin@math.kth.se 08-790 6692
  CSAMH1 Roy Skjelnes skjelnes@math.kth.se 08-790 7215

 • Bioteknik
 • Kursen ges under period 2-3.
 • Design och Produktframtagning
 • Kursen ges under period 1-2.
 • Elektroteknik
 • Kursen ges under period 1.
 • Energi och miljö
 • Kursen ges under period 1.
 • Industriell ekonomi
 • Kursen ges under period 1-2.
 • Informationsteknik
 • Kursen ges under period 3.
 • Teknisk kemi
 • Kursen ges under period 2-3.
 • Maskinteknik
 • Kursen ges under period 1.
 • Materialdesign
 • Kursen ges under period 2-3.
 • Medicinsk teknik
 • Kursen ges under period 1.
 • Medieteknik
 • Kursen ges under period 1.
 • Öppen ingång
 • Kursen ges under period 2-3.
 • Samhällsbyggnad
 • Kursen ges under period 1.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-06-13