KTH    Matematik


SF1625, Envariabelanalys, 7.5 hp,
för
CBIOT1, CDATE1, CDEPR1, CELTE1, CENMI1, CINEK1, CINTE1, CLGYM MAKE2, CLGYM TEMI2, CLGYM TIKT2, CTKEM1, CMAST1, CMATD1, CMEDT1, CMETE1, COPEN1, CSAMH1 och TSVDK1
läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Persson&Böiers/Analys i en variabel.[Kårbokhandel.]
LTH/Övningar i analys i en variabel.[Kårbokhandel.]
Kompletterande kurslitteratur om serier.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.

  Här finns allmän information för kursen ENVARIABELANALYS.


   
  Examinator:
    Bengt Ek bek@math.kth.se 08-790 6951

   
  Kursledare:
  CBIOT1 Jockum Aniansson jockum@math.kth.se 08-790 7200
  CDATE1 Tomas Ekholm tomase@math.kth.se 08-790 7206
  CDEPR1 Lars Filipsson lfn@math.kth.se 08-790 6655
  CDEPR1 Mikael Cronhjort mikaelc@kth.se 08-790 8779
  CELTE1 Göran Hulth hulth@math.kth.se 08-790 8647
  CENMI1 David Rydh dary@math.kth.se 08-790 7179
  CINEK1 Göran Hulth hulth@math.kth.se 08-790 8647
  CINTE1 Gunnel Roman roman@math.kth.se 08-790 6589
  CLGYM MAKE2 Jockum Aniansson jockum@math.kth.se 08-790 7200
  CLGYM TEMI2 David Rydh dary@math.kth.se 08-790 7179
  CLGYM TIKT2 Tomas Ekholm tomase@math.kth.se 08-790 7206
  CTKEM1 Jockum Aniansson jockum@math.kth.se 08-790 7200
  CMAST1 David Rydh dary@math.kth.se 08-790 7179
  CMATD1 Lars Filipsson lfn@math.kth.se 08-790 6655
  CMATD1 Mikael Cronhjort mikaelc@kth.se 08-790 8779
  CMEDT1 Armin Halilovic armin@kth.se 08-790 4810
  CMETE1 Göran Hulth hulth@math.kth.se 08-790 8647
  COPEN1 Maria Saprykina  masha@math.kth.se 08-790 7164
  CSAMH1 Bengt Ek bek@math.kth.se 08-790 6951
  TSVDK1
  TSVDK1
  Lars Filipsson
  Mikael Cronhjort
  lfn@math.kth.se
  mikaelc@kth.se
  08-790 6655
  08-790 8779

 • Bioteknik
 • Kursen ges under period 1.
 • Datateknik
 • Kursen ges under period 1.5-2.
 • Design och Produktframtagning
 • Kursen ges under period 1.
 • Elektroteknik
 • Kursen ges under period 2.
 • Energi och miljö
 • Kursen ges under period 2.
 • Industriell ekonomi
 • Kursen ges under period 1.
 • Informationsteknik
 • Kursen ges under period 1.5-2.
 • Teknisk kemi
 • Kursen ges under period 1.
 • Maskinteknik
 • Kursen ges under period 2.
 • Materialdesign
 • Kursen ges under period 1.
 • Medicinsk teknik
 • Kursen ges under period 2.
 • Medieteknik
 • Kursen ges under period 2.
 • Öppen ingång
 • Kursen ges under period 1.5-2.
 • Samhällsbyggnad
 • Kursen ges under period 2.
 • Simuleringsteknik och virtuell design
 • Kursen ges under period 1.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-06-13