KTH    Matematik


SF1626, Flervariabelanalys, 7.5 hp,
för
CBIOT1, CDEPR1, CELTE1, CENMI1, CINEK1, CINTE1, CTKEM1, CMAST1, CMATD1, CMEDT2, CMETE1, COPEN1 och CSAMH1
läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Persson&Böiers/Analys i flera variabler.
LTH/Övningar i analys i flera variabler.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.

  Här finns allmän information för kursen FLERVARIABELANALYS.


   
  Examinator:
  Mattias Dahl dahl@math.kth.se 08-790 6588

  Kursledare:
  CBIOT1 Håkan Hedenmalm haakanh@math.kth.se 08-790 7832
  CDEPR1 Tommy Ekola tek@math.kth.se 08-790 7515
  CELTE1 Göran Hulth hulth@math.kth.se 08-790 8647
  CENMI1 Kurt Johansson kurtj@math.kth.se 08-790 6182
  CINEK1 Karim Daho karim@math.kth.se
  CLGYM MAKE2 Håkan Hedenmalm haakanh@math.kth.se 08-790 7832
  CLGYM TEMI2 Kurt Johansson kurtj@math.kth.se 08-790 6182
  CLGYM TIKT2 Jan-Olov Strömberg janolov@math.kth.se 08-790 6676
  CTKEM1 Håkan Hedenmalm haakanh@math.kth.se 08-790 7832
  CMAST1 Kurt Johansson kurtj@math.kth.se 08-790 6182
  CMATD1 Tommy Ekola tek@math.kth.se 08-790 7515
  CMEDT2 Jan-Olov Strömberg janolov@math.kth.se 08-790 6676
  CMETE1 Göran Hulth hulth@math.kth.se 08-790 8647
  COPEN1 Jan-Olov Strömberg janolov@math.kth.se 08-790 6676
  CSAMH1 Mattias Dahl dahl@math.kth.se 08-790 6588


 • Bioteknik
 • Kursen ges under period 4.
 • Design och Produktframtagning
 • Kursen ges under period 4
 • Elektroteknik
 • Kursen ges under period 3.
 • Energi och miljö
 • Kursen ges under period 3.
 • Industriell ekonomi
 • Kursen ges under period 3-4
 • Teknisk kemi
 • Kursen ges under period 4.
 • Maskinteknik
 • Kursen ges under period 3.
 • Materialdesign
 • Kursen ges under period 4.
 • Medicinsk teknik
 • Kursen ges under period 4.
 • Medieteknik
 • Kursen ges under period 3.
 • Öppen ingång
 • Kursen ges under period 4.
 • Samhällsbyggnad
 • Kursen ges under period 3.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-06-13