KTH    Matematik


SF1627, Matematik för ekonomer, 9 hp, för
TFAFK1 och TFOFK1
läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Knut Sydsaeter, Peter Hammond: Essential Mathematics for Economic Analysis.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
   
  Examinator:
  Göran Hulth hulth@math.kth.se 08-790 8647

  Kursledare:
  TFAFK1 Bronislaw Krakus bronek@kth.se
  TFOFK1 Bronislaw Krakus bronek@kth.se


 • Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling
 • Kursen ges under period 1.
 • Fastighet och finans
 • Kursen ges under period 1


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05