KTH    Matematik


SF1628, Komplex analys, 6 hp,
för CTFYS2 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Saff&Snider:
Fundamentals of Complex Variables with Applications to Engineerin and Science, 3:rd ed.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Examinator:
  Michael Benedicks michaelb@math.kth.se 08-790 6148

  Kursledare:
  CTFYS2 Michael Benedicks michaelb@math.kth.se 08-790 6148


 • Teknisk fysik     Kursen ges under period 1.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05