KTH    Matematik


SF1629,Diff&Trans II, 9 hp,
för CLGYM MAFY3, CLGYM TIKT3, CMEDT3 och CTFYS2
läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Boyce-Diprima: Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems.
Anders Vretblad: FOURIERANALYSIS and Its Applications.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor, ODE.
 • Extentor, PDE.
   
  Examinator:
  Kristian Bjerklöv bjerklov@math.kth.se 08-790 7164

  Kursledare::
  Kristian Bjerklöv bjerklov@math.kth.se 08-790 7164


 • CLGYM MAFY3, CLGYM TIKT3, CMEDT3 och CTFYS2

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05