KTH    Matematik


SF1630,Diskret matematik, 9 hp,
för CDATE3 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Biggs: Discrete Mathematics, 2:nd ed.

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Examinator:
  Bengt Ek bek@math.kth.se 08-790 6951
  Kursledare:
  CDATE3 Bengt Ek bek@math.kth.se 08-790 6951


 • Datateknik     Kursen ges under perioderna 1-2.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05