KTH    Matematik


SF1632, Kompletteringskurs i diff. och trans. , 3 hp,
läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Boyce-Diprima: Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems.
Anders Vretblad: FOURIERANALYSIS and Its Applications.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
   
  Examinator:
  Kristian Bjerklöv bjerklov@math.kth.se 08-790 7164

  Kursledare:
  Kristian Bjerklöv bjerklov@math.kth.se 08-790 7164


 • Komplettering.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05