KTH    Matematik


SF1647, Utvidgad analys och linjär algebra, 7.5 hp,
för CTFYS1 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Kompletterande material.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
   
  Examinator:
  Lars Svensson larses@kth.se 08-790 8052
  Kursledare:
  Lars Svensson larses@kth.se 08-790 8052

 • Utvidgad analys och linjär algebra     Kursen ges under perioderna 2-4.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05