KTH    Matematik


SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp
för CDATE1, CINTE1 och COPEN1 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Persson&Böiers/Analys i en variabel.
LTH/Övningar i analys i en variabel.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.

  Här finns allmän information för kursen MATEMATIK BASKURS.

  Examinator:
  Maria Saprykina  masha@math.kth.se 08-790 7164
  Kursledare:
  CDATE1 Kirsti Mattila kirsti@math.kth.se 08-790 7216
  CINTE1 Gunnel Roman  roman@math.kth.se 08-790 6589
  COPEN1 Maria Saprykina  masha@math.kth.se 08-790 7164

 • Datateknik.
 • Kursen ges under period 1.
 • Informationsteknik
 • Kursen ges under period 1.
 • Öppen ingång.
 • Kursen ges under period 1.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05