KTH    Matematik


SF1661 Perspektiv på matematik, 6,0 hp
för CLGYM1 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Oxford university press, 1996./ Courant, R. & Robbins, H. What is mathematics? 2:a upplagan, reviderad av Stewart, I. ISBN13: 9780195105193. ISBN10: 0195105192

Stockholms universitet, 2003. Gottlieb, Christian. Aritmetik. 2:a upplagan. Kompendium.

Stockholms universitet, 2002. Gottlieb, Christian. Funktionslära. Kompendium.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.

  Examinator:
  Hans Thunberg thunberg@math.kth.se 08-790 6977
  Kursledare:
  Hans Thunberg thunberg@math.kth.se 08-790 6977

 • Civiling & lärare.
 • Kursen ges under period 1.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05