KTH    Matematik


SF1662 Diskret matematik, 7,5 hp
för CLGYM1 och TSVDK2 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
K.Eriksson och H.Gavel: Diskret matematik och diskreta modeller.
K.Eriksson och H.Gavel: Diskret matematik fördjupning.
Kompletterande material distribueras under kursens gång.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.

  Examinator:
  Bengt Ek bek@math.kth.se 08-790 6951
  Kursledare:
  Bengt Ek bek@math.kth.se 08-790 6951


 • Civiling.& lärare.                                      Kursen ges under period 3-4
 • Simuleringsteknik och virtuell design.       Kursen ges under period 3-4

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05